ru ua en
Распечатать
 Статут
 Положення про Загальні збори
 Положення про Наглядову раду
 Положення про Правління
 Положення про Ревізійну комісію 
 Принципи корпоративного управління
 Афілійовані особи
 Філії і представництва
 Висновки аудитора
 Річна фінансова звітність
 Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
 Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій 
 Особлива інформація
 Протокол загальних зборів 29.04.2015
 Протокол загальних зборів 28.04.2016
 Висновки ревізійної комісії
 Повідомлення про проведення загальних зборів 
 Регулярна інформація
  2017
22.03.2017   Повідомлення про проведення загальних зборів 28.04.2017 
21.03.2017   Особлива інформація 20.03.2017
27.04.2017    Річна інформація емітента цінних паперів за 2016
                Річна фінансова звітність
                Баланс за 2016 рік
                Регулярна інформація
05.05.2017    Повiдомлення про виникнення особливоi iнформації
05.05.2017    Повiдомлення про виникнення особливоi iнформації
05.05.2017    Повiдомлення про виникнення особливоi iнформації
12.05.2017    ПРОТОКОЛ річних загальних зборів  28.04.2017
12.05.2017     ПРОТОКОЛ про підсумки кумулятивного голосування 28.04.2017
12.05.2017     ПРОТОКОЛ про підсумки  голосування 28.04.2017
15.05.2017     Повідомлення про виникнення особливої інформації
20.06.2017     Повідомлення про виникнення особливої інформації