ru ua en
Виробництво насiннєвих матерiалiв Роздрукувати

Нова механізована лінія і технологія підготовки високоякісного посівного матеріалу 


Кирпа М.Я., доктор с.-г. наук ГУ Інститут сільського господарства степової зони НААН

Міщенко М.І., директор ПАТ «Хорольський механічний завод»

Бондар Л.Н., аспірант

 

Якість і вихід готової продукції, особливо посівного матеріалу, значною мірою залежить від його технології післязбиральної обробки.  У системі обробки найбільші обсяги займає сепарування зернових мас, їх очищення-сортування. Для цих операцій пропонуються різні машини, які в першу чергу розраховані на великі підприємства. Для звичайних господарств насіннєвого напрямку асортимент пропонованих машин, особливо в комплексі, вкрай обмежений. Тому пропонується для таких господарств нова механізована лінія і технологія підготовки високоякісного посівного матеріалу зернових, зернобобових та олійних культур, а також гібридів кукурудзи та їх вихідних форм.

У технологіях вирощування зернових культур обов'язковою умовою є використання для сівби високоякісного посівного матеріалу. Дотримуючись цієї умови можна отримати швидкі рівномірні сходи, розвинені рослини з високим рівнем продуктивності. Встановлено, що при посіві якісним насінням польова схожість підвищується на 8-12%, добавка врожаю становить 18-20% і вище [1-3].

Якість насіння визначається різними показниками, які можна розділити на основні і додаткові. До основних відносяться ті, які встановлюються нормативними документами на готову продукцію – стандартами, технічними умовами, інструкціями у залежності від конкретної культури. Для зернових культур основними показниками є такі, які характеризують ступінь проростання насіння – схожість, енергія проростання і сила росту.

Додаткові показники враховуються зазвичай в процесі обробки та підготовки посівного матеріалу, вони служать для перевірки правильності технології. До них відносяться розмір і обсяг насіння, маса  і питома маса насіння, їх цілісність або ступінь травмування. З основними показниками додаткові пов'язані прямою залежністю, з погіршенням перших, як правило, погіршуються другі.

Показники якості в значній мірі залежать від того, як проводиться збирання і післязбиральна обробка насіннєвого матеріалу. Тільки при дотриманні всієї техніко-технологічної системи, оптимальної для конкретної культури, можна з насіннєвого матеріалу отримати високоякісний посівний матеріал.

Техніко-технологічна система післязбиральної обробки включає ряд окремих операцій, які істотно впливають на якість зерна. Асортимент операцій та їх параметри залежать від особливостей конкретної культури, її стану і призначення. Аналіз показує, що найбільш насичену систему післязбиральної доробки має кукурудза при підготовці посівного матеріалу (табл. 1). З числа основних операцій лише дві (консервування та зберігання зерна у вологому стані) не застосовують при підготовці насіння цієї культури.

Прийом і розміщення зерна. Є обов'язковою операцією для всіх культур і зерна будь-якого призначення. Але особливе значення має при надходженні продовольчого та насіннєвого зерна, з метою виділення і формування партій різної якості.


 Таблиця 1. Асортимент основних технологічних операцій в системі післязбиральної обробки зерна різного призначення

Операція

Зернові колосові, зернобобові, круп'яні, соняшник

Кукурудза

зерно

насіння

зерно

насіння

Продовольчо - технічне

Кормове

Продовольчо- технічне

кормове

Прийом і розміщення

+

+

+

+

+

+

Очищення:

   - попереднє

   - первинне

 

+

+

 

+

-

 

+

+

 

+

+

 

+

-

 

+

+

Сортування:

    - основне

    - спеціальне

 

+

-

 

-

-

 

+

+

 

+

-

 

-

-

 

+

+

Сушка

+

+

+

+

+

+

Обмолот

-

-

-

+

+

+

Консервування

+

+

-

+

+

-

Зберігання:

   - зерно сухе

   - зерно вологе

 

+

-

 

+

+

 

+

-

 

+

-

 

+

+

 

+

-

Хімічна обробка

+

-

+

+

-

+

Фасування, упаковка

-

-

+

-

-

+

 

Очищення. Попередньому очищенню підлягає, практично, весь обсяг зерна, що надходить з поля. Навіть під час збирання сухого зерна попереднє очищення необхідне для відділення нестійкої при зберіганні домішки і знепилювання зернової маси. Техніко-технологічною особливістю операції є висока продуктивність процесу, що дозволяє в стислі терміни швидко обробляти великі партії зерна.

Первинне очищення необхідне для продовольчого та насіннєвого зерна і дозволяє виділити основне зерно в діапазоні проходу з верхнього решета і сходу з нижнього. Від попереднього відрізняється як режимом роботи, так і ступенем очищення.

Сортування. Сортування, як і очищення, ґрунтується на загальних техніко-технічних ознаках подільності і принципах сортування зернових мас. Від очищення відрізняється тим, що основне чисте зерно розділяється на окремі фракції різної якості. При класичній схемі для сортування потрібно мати 3 решета, з яких середнє виконує основну роль, інші – на обробці зернової маси. Однак, у разі надходження абсолютно чистого зерна, функцію сортування можна виконати на двох решетах.

При звичайному сортуванні застосовуються загальновідомі ознаки подільності, в першу чергу, лінійні розміри, маса , парусність зернівки (насінини). При спеціальному – питома маса, форма, характер поверхні, колір, електропровідність. Сюди ж можна віднести калібрування посівного матеріалу деяких культур.

Сушіння. Є операцією, що радикально впливає на якість і збереження продукції. Значення сушіння особливо проявляється при збиранні пізньостиглих культур – підвищується схожість і вихід насіння, знижуються втрати сухої речовини при зберіганні. В зв'язку з вимогами енергоощадливості, основними шляхами розвитку операції є зменшення питомих витрат традиційних енергоматеріалів і освоєння альтернативних енергоджерел. Одним з видів сушіння також є вентилювання - в тому випадку, коли фактична вологість зерна більше рівноважної.

Обмолот. Проводиться в процесі збирання кукурудзи продовольчо-кормового призначення, обмолочуються качани при прямому комбайнуванні в полі, а також на стаціонарі, у випадку транспортування врожаю з поля. Кукурудза насіннєва обмолочується тільки на стаціонарі, після сушіння качанів до сухого стану.

Консервування. Включає операції, спрямовані на суттєве та швидке уповільнення або повне припинення біологічних процесів, що відбуваються в зерновій масі. Ефект консервування найбільш часто досягається шляхом герметизації і зміни газового складу в міжзернових просторах. При такому консервуванні можлива добавка різних хімічних речовин, що підсилюють його ефективність.

Зберігання.. На практиці зерно зберігають у сухому і вологому стані. Параметри сухого стану визначаються культурою, її нормативною вологістю і тривалістю зберігання. У вологому стані найбільш безпечно зберігати зерно кормового призначення, особливо в поєднанні з консервацією. Є науково-практичний досвід консервування – зберігання вологого зерна кукурудзи, яке дозволяє істотно знизити енерговитрати, виключити повністю термічну сушку при збиранні з вологістю 20-40%.

Хімічна обробка. Вимушена технологічна операція, але разом з тим практично необхідна, особливо для захисту посівного матеріалу в період зберігання і висіяного в полі. Може поєднуватися з функцією стимулювання і підвищення якості готової продукції.

Фасування, упаковка.. Операція, незважаючи на технологічну простоту, має важливе значення в плані маркетингу і реалізації готової продукції. Частково виконує  функцію захисту і тривалості зберігання, в першу чергу посівного матеріалу.

Перерахований асортимент технологічних операцій повинен забезпечуватися відповідною матеріально-технічною базою.

Аналіз показує, що з усіх операцій післязбиральної обробки найбільші обсяги припадають на сепарування зернових мас, їх очищення-сортування.

Виконують сепарування на різній матеріально-технічній базі – лініях комплектних чи окремих машинах вітчизняного та закордонного виробництва. Із зарубіжних традиційно високою якістю відрізняються машини фірми PETKUS, концерну CIMBRIA, які забезпечують оптимальні режими очищення-сортування на різних культурах. З вітчизняних – машини Хорольського та Карлівського заводів, в яких поєднується висока продуктивність сепарування і ступінь очищення-сортування продукту.

Останнім часом на Хорольському механічному заводі розробляються машини, максимально наближені до особливостей обробки насіннєвого зерна. Спільно з Інститутом сільського господарства степової зони (м. Дніпро) створена і випробувана техніко-технологічна лінія підготовки високоякісного посівного матеріалу. Лінія укомплектована високоточним обладнанням, що забезпечує м'яку обробку без будь-якого травмування і зниження сортових і посівних якостей насіння. М'яка і точна обробка досягається шляхом наступних прийомів:

- горизонтального компонування основних машин, їх розміщенням на піднесеній рамі;

- зменшенням висоти переміщення зерна;

- переміщенням зерна тихохідними норіями з пластиковими ковшами;

- режимом просіювання за допомогою вібрації робочих органів;

- плавною зміною режиму просіювання;

- вільним доступом до будь-якої машини з метою налагодження і зачистки.

В склад лінії входять такі машини та обладнання: зерносепаратор плоскорешітний марки БСХМ-16; камера аспіраційна марки БСХ-100.20 із замкнутим циклом повітря і діаметральним вентилятором; стіл гравітаційний сортувальний ПСС з закритою камерою кипіння і вентилятором протяжки повітря; норії підйому зерна; напівавтоматичний дозатор ваговий марки Норма-С для відважування заданої порції в діапазоні 5-50 кг; мішкозашивна машина; накопичувальні бункери; пульт управління. Основні техніко-технологічні показники, що характеризують роботу лінії, наведені в таблиці 2.

Лінія випробувана в процесі збирання та післязбиральної обробки насіннєвого матеріалу різних сортів пшениці та ячменю, а також гібридів і самозапилених ліній кукурудзи з урожаю 2014 року. Після обробки на лінії отримані насіння зі схожістю 98-100%, чистотою 98-99,5%, без якого-небудь травмування і механічного пошкодження. Обслуговування лінії здійснювалося одним оператором-механіком, у разі фасування-пакування насіння в мішки з укладанням на піддони додатково залучалося 4 робітники.

 Таблиця 2. Техніко-технологічні показники та характеристика лінії для обробки та підготовки високоякісного посівного матеріалу

Показники

Характеристика

Продуктивність, т/год:

   - очищення

   - сортування

   - збагачення

 

8

4

3

Вихідний насіннєвий матеріал

зернові, зернобобові і олійні культури, гібриди кукурудзи та батьківські компоненти

Призначення

очищення від домішок; сортування за розміром, питомою вагою і аеродинамікою насіння; збагачення фракцій; фасування й упакування посівних одиниць

Склад - вітчизняне обладнання

зерносепаратор, аспіратор, стіл гравітаційний, дозатор, мішкозашивна машина, норії, конвеєр, накопичувальні бункери, пульт управління

Встановлена потужність, кВт, не менше

25

Монтаж лінії проведений за допомогою звичайних будівельних і зварювально-монтажних робіт, на основі установки-складання готового обладнання і машин. Машини розміщено в типовому приміщенні розміром 106,2 м2, висотою 6,0 м до перекриття. Спеціальні аспіраційні мережі не проводилися, за винятком лише повітрепровода, що з'єднує стіл гравітаційний з вентилятором протяжки повітря і його викидом за межі будівлі. За будівлею встановлювався також приймальний бункер для насіннєвого матеріалу і накопичувальний бункер для відходів.

Загальний вигляд лінії представлений на малюнку. Неважко помітити стан компактності і разом з тим вільного доступу до основних машин і вузлів. При необхідності лінія може доукомплектуватися калібрувальною машиною для отримання окремих посівних фракцій. 

СхемаКстатье.jpg

Висновки.

1. В процесі післязбиральної обробки асортимент технологічних операцій залежить від культури, її стану при збиранні і призначення. До основних операцій, які займають найбільші обсяги в обробці, слід відносити сепарування зернових мас в режимах очищення-сортування. Ступінь насиченості різними операціями найбільш високий при обробленні кукурудзи на насіннєві цілі.

2. Розроблена і випробувана нова механізована лінія для обробки та підготовки високоякісного посівного матеріалу. Лінія призначена для очищення-сортування-збагачення насіння зернових, зернобобових та олійних культур, в тому числі гібридів кукурудзи, а також їх батьківських компонентів, забезпечує м'яку і точну обробку без механічних пошкоджень і травмування насіння. Може встановлюватися і експлуатуватися в умовах звичайного насіннєвого господарства, включає машини тільки вітчизняного виробництва.

 

Л і т е р а т у р а

1. Кирпа М.Я. Якість насіння та підготовка до сівби / М.Я. Кирпа // Зберігання і переробка зерна. – 2013. – №3(168). – С. 31-34.

2. Кирпа М.Я. Принципи і способи сепарування зернових мас / М.Я. Кирпа // Зберігання і переробка зерна. – 2011. – №4(142). – С. 33-36.

3. Іжик М.К. Польова схожість насіння / М.К. Іжик // К.: Урожай, 1976. – 200 с.

Нова механізована лінія і технологія підготовки високоякісного посівного матеріалу

 


Кирпа М.Я., доктор с.-г. наук ДУ "Інститут сільського господарства степової зони НААН

Міщенко М. І., директор ПАТ «Хорольський механічний завод»

Бондар Л. Н., аспірант

 

 

Якість і вихід готової продукції, особливо посівного матеріалу, значною мірою залежить від його технології післязбиральної обробки. У системі обробки найбільші обсяги займає сепарування зернових мас, їх очищення-сортування. Для цих операцій пропонуються різні машини, які в першу чергу розраховані на великі підприємства. Для звичайних господарств насіннєвого напрямку асортимент пропонованих машин, особливо в комплексі, вкрай обмежений. Тому пропонується для таких господарств нова механізована лінія і технологія підготовки високоякісного посівного матеріалу зернових, зернобобових та олійних культур, а також гібридів кукурудзи та їх вихідних форм. 

У технологіях вирощування зернових культур обов'язковою умовою є використання для сівби високоякісного посівного матеріалу. Дотримуючись цієї умови можна отримати швидкі рівномірні сходи, розвинені рослини з високим рівнем продуктивності. Встановлено, що при посіві якісним насінням польова схожість підвищується на 8-12%, добавка врожаю становить 18-20% і вище [1-3]. 

Якість насіння визначається різними показниками, які можна розділити на основні і додаткові. До основних відносяться ті, які встановлюються нормативними документами на готову продукцію – стандартами, технічними умовами, інструкціями у залежності від конкретної культури. Для зернових культур основними показниками є такі, які характеризують ступінь проростання насіння – схожість, енергія проростання і сила росту.

Додаткові показники враховуються зазвичай в процесі обробки та підготовки посівного матеріалу, вони служать для перевірки правильності технології. До них відносяться розмір і обсяг насіння, маса і питома маса насіння, їх цілісність або ступінь травмування. З основними показниками додаткові пов'язані прямою залежністю, з погіршенням перших, як правило, погіршуються другі. 

Показники якості в значній мірі залежать від того, як проводиться збирання і післязбиральна обробка насіннєвого матеріалу. Тільки при дотриманні всієї техніко-технологічної системи, оптимальної для конкретної культури, можна з насіннєвого матеріалу отримати високоякісний посівний матеріал. 

Техніко-технологічна система післязбиральної обробки включає ряд окремих операцій, які істотно впливають на якість зерна. Асортимент операцій та їх параметри залежать від особливостей конкретної культури, її стану і призначення. Аналіз показує, що найбільш насичену систему післязбиральної доробки має кукурудза при підготовці посівного матеріалу (табл. 1). З числа основних операцій лише дві (консервування та зберігання зерна у вологому стані) не застосовують при підготовці насіння цієї культури.

Прийом і розміщення зерна - є обов'язковою операцією для всіх культур і зерна будь-якого призначення. Але особливе значення має при надходженні продовольчого та насіннєвого зерна, з метою виділення і формування партій різної якості. 

Таблиця 1. Асортимент основних технологічних операцій в системі післязбиральної обробки зерна різного призначення

 

Операція

Зернові колосові, зернобобові, круп'яні, соняшник

Кукурудза

зерно

насіння 

зерно

насіння

Продовольчо - технічне 

Кормове 

Продовольчо - технічне 

Кормове 

Прийом і розміщення

+

+

+

+

+

+

 Очищення:

 - попереднє 

 - первинне

 

+

+

 

+

-

 

+

+

 

+

+

 

+

-

 

+

+

 Сортування: 

- основне 

- спеціальне

 

+

-

 

-

-

 

+

+

 

+

-

 

-

-

 

+

+

Сушіння

+

+

+

+

+

+

Обмолот

-

-

-

+

+

+

Консервування

+

+

-

+

+

-

Зберігання:

 - зерно сухе

 - зерно вологе

 

+

-

 

+

+

 

+

-

 

+

-

 

+

+

 

+

-

 Хімічна обробка 

+

-

+

+

-

+

Фасування, упаковка

-

-

+

-

-

+

 

Очищення.  Попередньому очищенню підлягає, практично, весь обсяг зерна, що надходить з поля. Навіть під час збирання сухого зерна попереднє очищення необхідне для відділення нестійкої при зберіганні домішки і знепилювання зернової маси. Техніко-технологічною особливістю операції є висока продуктивність процесу, що дозволяє в стислі терміни швидко обробляти великі партії зерна.

Первинне очищення необхідне для продовольчого та насіннєвого зерна і дозволяє виділити основне зерно в діапазоні проходу з верхнього решета і сходу з нижнього. Від попереднього відрізняється як режимом роботи, так і ступенем очищення. 

Сортування. Сортування, як і очищення, ґрунтується на загальних техніко-технічних ознаках подільності і принципах сортування зернових мас. Від очищення відрізняється тим, що основне чисте зерно розділяється на окремі фракції різної якості. При класичній схемі для сортування потрібно мати 3 решета, з яких середнє виконує основну роль, інші – на обробці зернової маси. Однак, у разі надходження абсолютно чистого зерна, функцію сортування можна виконати на двох решетах.

  При звичайному сортуванні застосовуються загальновідомі ознаки подільності, в першу чергу, лінійні розміри, маса, парусність зернівки (насінини). При спеціальному – питома маса, форма, характер поверхні, колір, електропровідність. Сюди ж можна віднести калібрування посівного матеріалу деяких культур.

Сушіння. Є операцією, що радикально впливає на якість і збереження продукції. Значення сушіння особливо проявляється при збиранні пізньостиглих культур – підвищується схожість і вихід насіння, знижуються втрати сухої речовини при зберіганні. В зв'язку з вимогами енергоощадливості, основними шляхами розвитку операції є зменшення питомих витрат традиційних енергоматеріалів і освоєння альтернативних енергоджерел. Одним з видів сушіння також є вентилювання в тому випадку, коли фактична вологість зерна більше рівноважної.

Обмолот. Проводиться в процесі збирання кукурудзи продовольчо-кормового призначення, обмолочуються качани при прямому комбайнуванні в полі, а також на стаціонарі, у випадку транспортування врожаю з поля. Кукурудза насіннєва обмолочується тільки на стаціонарі, після сушіння качанів до сухого стану.

Консервування. Включає операції, спрямовані на суттєве та швидке уповільнення або повне припинення біологічних процесів, що відбуваються в зерновій масі. Ефект консервування найбільш часто досягається шляхом герметизації і зміни газового складу в міжзернових просторах. При такому консервуванні можлива добавка різних хімічних речовин, що підсилюють його ефективність. 

Зберігання. На практиці зерно зберігають у сухому і вологому стані. Параметри сухого стану визначаються культурою, її нормативною вологістю і тривалістю зберігання. У вологому стані найбільш безпечно зберігати зерно кормового призначення, особливо в поєднанні з консервацією. Є науково-практичний досвід консервування – зберігання вологого зерна кукурудзи, яке дозволяє істотно знизити енерговитрати, виключити повністю термічну сушку при збиранні з вологістю 20-40%. 

Хімічна обробка. Вимушена технологічна операція, але разом з тим практично необхідна, особливо для захисту посівного матеріалу в період зберігання і висіяного в полі. Може поєднуватися з функцією стимулювання і підвищення якості готової продукції. 

Фасування, упаковка. Операція, незважаючи на технологічну простоту, має важливе значення в плані маркетингу і реалізації готової продукції. Частково виконує функцію захисту і тривалості зберігання, в першу чергу посівного матеріалу.

 Перерахований асортимент технологічних операцій повинен забезпечуватися відповідною матеріально-технічною базою.

 Аналіз показує, що з усіх операцій післязбиральної обробки найбільші обсяги припадають на сепарування зернових мас, їх очищення-сортування.

Виконують сепарування на різній матеріально-технічній базі – лініях комплектних чи окремих машинах вітчизняного та закордонного виробництва. Із зарубіжних традиційно високою якістю відрізняються машини фірми PETKUS, концерну CIMBRIA, які забезпечують оптимальні режими очищення-сортування на різних культурах. З вітчизняних – машини Хорольського та Карлівського заводів, в яких поєднується висока продуктивність сепарування і ступінь очищення-сортування продукту. 

Останнім часом на Хорольському механічному заводі розробляються машини, максимально наближені до особливостей обробки насіннєвого зерна. Спільно з Інститутом сільського господарства степової зони (м. Дніпро) створена і випробувана техніко-технологічна лінія підготовки високоякісного посівного матеріалу. Лінія укомплектована високоточним обладнанням, що забезпечує м'яку обробку без будь-якого травмування і зниження сортових і посівних якостей насіння. М'яка і точна обробка досягається шляхом наступних прийомів:

- горизонтального компонування основних машин, їх розміщенням на піднесеній рамі;

- зменшенням висоти переміщення зерна;

- переміщенням зерна тихохідними норіями з пластиковими ковшами;

- режимом просіювання за допомогою вібрації робочих органів;

- плавною зміною режиму просіювання;

- вільним доступом до будь-якої машини з метою налагодження і зачистки. 

В склад лінії входять такі машини та обладнання: зерносепаратор плоскорешітний марки БСХМ-16;  камера аспіраційна марки БСХ-100.20 із замкнутим циклом повітря і діаметральним вентилятором; стіл гравітаційний сортувальний  ПСС  з закритою камерою кипіння і вентилятором протяжки повітря; норії підйому зерна; напівавтоматичний дозатор ваговий марки Норма-С для відважування заданої порції в діапазоні 5-50 кг; мішкозашивна машина; накопичувальні бункери; пульт управління. Основні техніко-технологічні показники, що характеризують роботу лінії, наведені в таблиці 2. 

Лінія випробувана в процесі збирання та післязбиральної обробки насіннєвого матеріалу різних сортів пшениці та ячменю, а також гібридів і самозапилених ліній кукурудзи з урожаю 2014 року. Після обробки на лінії отримані насіння зі схожістю 98-100%, чистотою 98-99,5%, без якого-небудь травмування і механічного пошкодження. Обслуговування лінії здійснювалося одним оператором-механіком, у разі фасування-пакування насіння в мішки з укладанням на піддони додатково залучалося 4 робітники. 

Таблиця 2. Техніко-технологічні показники та характеристика лінії для обробки та підготовки високоякісного посівного матеріалу

Показники

Характеристика

Продуктивність, т/год:

 - очищення 

- сортування 

- збагачення 

 

8

4

3

Вихідний насіннєвий матеріал

 

зернові, зернобобові і олійні культури, гібриди кукурудзи та батьківські компоненти

 Призначення

очищення від домішок; сортування за розміром, питомою вагою і аеродинамікою насіння; збагачення фракцій; фасування й упакування посівних одиниць

Склад - вітчизняне обладнання

 

зерносепаратор, аспіратор, стіл гравітаційний, дозатор, мішкозашивна машина, норії, конвеєр, накопичувальні бункери, пульт управління 

Встановлена потужність, кВт, не менше

25

Монтаж лінії проведений за допомогою звичайних будівельних і зварювально-монтажних робіт, на основі установки-складання готового обладнання і машин. Машини розміщено в типовому приміщенні розміром 106,2 м2, висотою 6,0 м до перекриття. Спеціальні аспіраційні мережі не проводилися, за винятком лише повітрепровода, що з'єднує стіл гравітаційний з вентилятором протяжки повітря і його викидом за межі будівлі. За будівлею встановлювався також приймальний бункер для насіннєвого матеріалу і накопичувальний бункер для відходів. 

Загальний вигляд лінії представлений на малюнку. Неважко помітити стан компактності і разом з тим вільного доступу до основних машин і вузлів. При необхідності лінія може доукомплектуватися калібрувальною машиною для отримання окремих посівних фракцій.

СхемаКстатье.jpg

Висновки. 

1. В процесі післязбиральної обробки асортимент технологічних операцій залежить від культури, її стану при збиранні і призначення. До основних операцій, які займають найбільші обсяги в обробці, слід відносити сепарування зернових мас в режимах очищення-сортування. Ступінь насиченості різними операціями найбільш високий при обробленні кукурудзи на насіннєві цілі.

2. Розроблена і випробувана нова механізована лінія для обробки та підготовки високоякісного посівного матеріалу. Лінія призначена для очищення-сортування-збагачення насіння зернових, зернобобових та олійних культур, в тому числі гібридів кукурудзи, а також їх батьківських компонентів, забезпечує м'яку і точну обробку без механічних пошкоджень і травмування насіння. Може встановлюватися і експлуатуватися в умовах звичайного насіннєвого господарства, включає машини тільки вітчизняного виробництва.

   Л і т е р а т у р а

1. Кирпа М.Я. Якість насіння та підготовка до сівби / М.Я. Кирпа // Зберігання і переробка зерна. – 2013. – №3(168). – С. 31-34.

 2. Кирпа М.Я. Принципи і способи сепарування зернових мас / М.Я. Кирпа // Зберігання і переробка зерна. – 2011. – №4(142). – С. 33-36.

 3. Іжик М.К. Польова схожість насіння / М.К. Іжик // К.: Урожай, 1976. – 200 с. 
Новое оборудование для послеуборочной обработки, сушки и очистки семенной кукурузы