ru ua en
ПКС
ПКС


Машина подрібнююча  безперервної дії марки ПКС-2 (далі – подрібнювач) призначена для подрібнення сухої пресованої (брикетованої) крупнокускової рослинної сировини (шроту, макухи), що входить до складу комбікормів, на більш дрібні фракції, а також іншої кускової сировини, в тому числі мінеральної. 

ПКС-2 призначений також для подрібнення мінеральної сировини.

 
НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА

 ЗНАЧЕННЯ

1

Продуктивність*, т/год

10

2

Встановлена потужність, кВт                                                      

22

3

Частота обертання** до, об/хв

вала двигуна

веденого ротора

ведучого


1500

1000

1100

4

Окружна швидкість ножів, около, м/хв

20

Призначення виробу

Машина подрібнююча безперервної дії марки ПКС-2 (далі – подрібнювач) призначена для подрібнення сухої пресованої (брикетованої) крупнокускової рослинної сировини (шроту, макухи), що входить до складу комбікормів, на більш дрібні фракції, а також іншої кускової сировини,  в тому числі мінеральної.

Основні параметри ПКС-2

№   НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА  ЗНАЧЕННЯ

1

Продуктивність*, т/год

10

2

Встановлена потужність, кВт

22

3

Частота обертання** до, об/хв

вала двигуна

ведучого ротора

веденого


1500

1000

1100

4

Окружна швидкість  ножів, близько, м/хв   

20

5

Габаритні разміри, мм

висота

довжина

ширина


1440

1960

956

6

Вага, кг

1440

*На ефективність подрібнення, тобто на продуктивність впливають структурно-механічні властивості продукту. Підвищення вологості продукту знижує продуктивність машини. Так при збільшенні вологості до 20% продуктивність знижується на 30%.

** Частота обертання двигуна може змінюватися частотним перетворювачем (входить в комплект на замовлення).


Комплектність

   МАРКУВАННЯ  НАЙМЕНУВАННЯ

1

ПКС-2.00.00.000

Подрібнювач

2

ПКС-2.00.000 РЭ

 Інструкція з експлуатації

3


Частотний перетворювач (на  замовлення)

4


паспорт на електродвигун (в клемній коробці)

У комплект постачання можуть входити запасні частини згідно з договором.

Перелік покупних виробів наведено в додатку 1 до цієї інструкції. 


Пристрій і робота

Подрібнювач являє собою металоконструкцію, що складається з: бокових стінок, зв'язок, ведучого ротора в зборі, ротора веденого в зборі, корпусів підшипників, ситових дек, колеса ведучого зубчастого, колеса веденого зубчастого, рами, блоків протирізів, привода, пасової передачі, картера зубчастої передачі, огородження пасової передачі, завантажувального бункера.


Ведений і ведучий вали являють собою особливу конструкцію у вигляді почергово насаджених ножів і дистанційних шайб, які є робочими органами подрібнювача. Викидання вгору продукту обмежують блоки протирізів вздовж роторів. Для забезпечення необхідної твердості і стійкості проти спрацювання краї ножів і противізів піддані термічному загартуванню.


Обертальний  момент від електродвигуна через клинопасову передачу передається на ведучий вал. Ведучий і ведений вали подрібнювача жорстко зв'язані зубчастим зачепленням.


Подрібнення продукту відбувається між ножами на валах при їхньому зустрічному русі з різними окружними швидкостями, а також між ножами і протирізами.


Заходи безпеки

Подрібнювач марки ПКС-2 є технологічним обладнанням, призначеним для роботи у виробничих умовах з підвищеною вибухонебезпечністю (наявність вибухонебезпечних пилоповітряних сумішей).


Для зниження ризику виникнення небезпеки вибуху при роботі технологічного обладнання виробничі приміщення з вибухонебезпечною зоною повинні бути обладнані системою аспірації для очищення повітря, рівень запиленості необхідно контролювати.


Концентрація пилу в повітрі робочої зони не повинна перевищувати наступних показників: 4 мг/м3 для зернового пилу, 6 мг/м3 для борошняного пилу.


Електрообладнання подрібнювача повинно бути пилозахищеним, ступінь захисту оболонок електричних апаратів і електроблокиуючих пристроїв повинен бути не нижче IP54 по ГОСТ 14254.


Коробка виводів електродвигуна повинна бути пилозахищена з наявністю всередині спеціального затискача заземлення.


Прокладка дротом повинна бути виконана в металевих трубах або гнучких металевих рукавах для захисту від механічних пошкоджень.


Опір ізоляції обмоток електродвигуна має бути не менше 1,0 МОм.

Опір між заземлюючим болтом і кожним доступним доторком металевою нетоковедучою частиною подрібнювача, яка може виявитися під напругою, не повинно перевищувати 0,1 Ом.


Монтаж електрообладнання, апаратури управління, электроблокуючих, аварійних та інших пристроїв повинен проводитися кваліфікованим персоналом згідно схеми електричної принципової, вимог цього керівництва, чинним нормам та правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, техніки безпеки та охорони праці, а також з врахуванням прив'язки виробу на місці експлуатації проектною організацією.


Механічна передача (пасова) закрита захисним огородженням сигнального (жовтого) забарвлення.


Експлуатація подрібнювача без наявності надійно закріплених захисних огорож забороняється!


Використання виробу

До початку експлуатації перевірити і забезпечити наявність мастила в картері і підшипниках подрібнювача.


Перед установкою подрібнювача оглянути  його  на відсутність видимих пошкоджень, сторонніх предметів.


Установку подрібнювача зробити на спеціально підготовлений фундамент за допомогою анкерних кріплень. При необхідності, встановити віброопори.


Приєднати впускний і випускний патрубки, самопливи. Перед входом в подрібнювач встановити шибер або регулювальну засувку.


Провести монтаж електрообладнання та апаратури управління згідно зі схемою принциповою електричною (мал. 3).


Перевірити відповідність напрямку обертання електродвигуна до  вказаної на огорожі шляхом короткочасного включення живлення.


Включити подрібнювач. Переконатися у відсутності сторонніх шумів, стуку, підвищеної вібрації. При виявленні будь-яких невідповідностей, подрібнювач відключити, усунути неполадки. При відсутності неполадок ввімкнути подрібнювач в режимі холостого ходу і обкатати протягом 1 години. Після завершення обкатки подрібнювач може бути введений в експлуатацію.


Для цього включити електроживлення і забезпечити подачу продукту у впускний патрубок.


Увага! Завантаження продукту в подрібнювач допускається тільки при наявності завантажувального бункера заводу-виготовлювача з тим, щоб виключити потрапляння в робочу зону будь-яких сторонніх предметів або рук оператора.


Перед зупинкою подрібнювача припинити подачу продукту, завершити процес подрібнення і вимкнути живлення.


Безпечна експлуатація подрібнювача повинна бути забезпечена:

  •  наявністю кваліфікованого обслуговуючого персоналу;

  •  виконанням вимог безпеки, наведених в цьому посібнику, а також діючих норм і правил для підприємств з виробництва комбікормів;

  • виконанням вимог щодо охорони праці;

  • виконанням регламенту технічного обслуговування і ремонтних робіт.


Технічне обслуговування

В процесі експлуатації подрібнювача необхідно проводити періодичний огляд технічного стану робочих органів, натяг ременів, стан елементів заземлення, при необхідності, очищення внутрішньої порожнини від продукту – не рідше 1 разу на декаду.


Один раз у зміну проводити  очищення зовнішніх поверхонь подрібнювача.


Змащування підшипникових вузлів слід проводити з періодичністю не рідше одного разу протягом 500 годин роботи подрібнювача.


При проведенні технічного обслуговування подрібнювача та його складових частин повинні бути вжиті заходи безпеки, що виключають його непередбачене включення і запуск. 


Правила зберігання і транспортування

Транспортування і зберігання подрібнювача проводять відповідно до вимог ГОСТ 15150 та експлуатаційної документації.Умови транспортування повинні відповідати:

1) в залежності від дії кліматичних чинників зовнішнього середовища групі 3 по ГОСТ 15150;

2) в залежності від дії механічних факторів групі Ж з ГОСТ 23170.

Умови транспортування електрообладнання повинні відповідати:

1) в залежності від дії кліматичних чинників зовнішнього середовища групі 5 по ГОСТ 15150;

2) в залежності від дії механічних факторів групі Ж з ГОСТ 23216.


При транспортуванні подрібнювача, його складових частин і запасних частин, які можуть транспортуватися окремими пакувальними місцями, строповка проводиться за допомогою тросів згідно зі схемою строповки, зазначеної в кресленнях і даному  керівництві.


Транспортування подрібнювача дозволено залізничним, автомобільним і водним транспортом з обов'язковим виконанням правил та вимог, чинних на зазначених видах транспорту.    


  • ПКС-2 в роботі
  • ПКС-2 привід
  • Габаритне креслення ПКС-2 (1)
  • Габаритне креслення ПКС-2 (2)